statistic


statistic
STATÍSTIC, -Ă, statistici, -ce, s.f., adj. I. s.f. 1. Evidenţă numerică, situaţie cifrică referitoare la diverse fenomene (izolate sau generale); numărătoare. 2. Culegere, prelucrare şi valorificare a unor date legate de fenomene generale. 3. Ştiinţă care culege, sintetizează, descrie şi interpretează date referitoare la fenomene generale. ♦ Statistică matematică = ramură a matematicii care elaborează noţiunile şi metodele folosite în statistică (I) 4. Teorie fizică ce urmăreşte şi descrie comportarea unui sistem format din numeroase particule. II. adj. Care aparţine statisticii (I), privitor la statistică, bazat pe statistică. – Din fr. statistique, germ. Statistik, statistisch.
Trimis de claudia, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

STATÍSTIC s. v. statistician.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

statístic adj. m., pl. statístici; f. sg. statístică, pl. statístice
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

STATÍSTI//C statisticcă (statisticci, statisticce) Care ţine de statistică; propriu statisticii. Metodă statisticcă. Date statisticce. /<fr. statistique, germ. Statistik
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

STATÍSTIC adj. Referitor la statistică. [cf. fr. statistique, it. statistico].
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DN

statístic s.m. (înv.) om de stat.
Trimis de blaurb, 12.01.2007. Sursa: DAR

STATÍSTIC, -Ă I. adj. referitor la statistică. II. s. f. 1. ramură a matematicilor aplicate ale cărei principii decurg din teoria probabilităţilor şi care se ocupă cu gruparea metodică şi cu studiul seriilor de fapte sau date numerice. 2. ansamblu de date numerice referitoare la o categorie de fapte. ♢ reprezentare grafică a situaţiei reale sau probabile a unui ansamblu de elemente. 3. numărătoare, socoteală, recensământ. 4. (fiz.) teorie care descrie comportarea de ansamblu a unui sistem din numeroase particule. (< fr. statistique, germ. statistisch, /II/ Statistik)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

  • statistic — sta‧tis‧tic [stəˈtɪstɪk] noun STATISTICS 1. [countable usually plural] a collection of numbers that represent facts or measurements: • Statistics show that 35% of new businesses fail in their first year. • the October employment statistics… …   Financial and business terms

  • Statistic — Sta*tis tic (st[.a]*t[i^]s t[i^]k), Statistical Sta*tis tic*al ( t[i^]*kal), a. [Cf. F. statistique.] Of or pertaining to statistics; as, statistical knowledge; statistical tabulation. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • statistic — index computation, poll (canvass) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • statistic — (n.) quantitative fact or statement, 1880; see STATISTICS (Cf. statistics) …   Etymology dictionary

  • statistic — ► NOUN ▪ a fact or piece of data obtained from a study of a large quantity of numerical data. ORIGIN German Statistik …   English terms dictionary

  • statistic — [stə tis′tik] adj. rare var. of STATISTICAL n. a statistical item or element …   English World dictionary

  • Statistic — A statistic (singular) is the result of applying a function (statistical algorithm) to a set of data. More formally, statistical theory defines a statistic as a function of a sample where the function itself is independent of the sample s… …   Wikipedia

  • statistic — UK [stəˈtɪstɪk] / US noun Word forms statistic : singular statistic plural statistics 1) statistics [plural] a group of numbers that represent facts or that describe a situation New statistics show the economy is continuing to grow. Official… …   English dictionary

  • statistic — sta|tis|tic [ stə tıstık ] noun 1. ) statistics plural a group of numbers that represent facts or describe a situation: New statistics show the economy is continuing to grow. Official statistics underestimate the actual level of crime. statistic… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • statistic — sta|tis|tic W3S2 [stəˈtıstık] n [Date: 1700 1800; : German; Origin: statistik study of political facts and figures , from Modern Latin statisticus of politics , from Latin status; STATE1] 1.) statistics a) [plural] …   Dictionary of contemporary English


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.