conj. I. (Ca semn al conjunctivului) Să fii cuminte. II. (Semn al conjunctivului şi, în acelaşi timp, conjuncţie subordonatoare) 1. (Introduce o propoziţie subiectivă) E bine să pleci. 2. (Introduce o propoziţie predicativă) Pare să fie un om cumsecade. 3. (Introduce o propoziţie atributivă) Nu-i mândră să-mi fie dragă. 4. (Introduce o propoziţie completivă directă sau indirectă) Puteam chiar să nu mai fiu acuma. 5. (Introduce o propoziţie finală) A ieşit să-i întâmpine. 6. (Introduce o propoziţie consecutivă) Am râs să leşin. 7. (Introduce o propoziţie condiţională) Ar fi fost prins să nu fi fugit. III. (În loc. conj.) Măcar să... (introduce o propoziţie concesivă) Nu mă duc, măcar să mă omori. Numai să... (introduce o propoziţie condiţionată) Îţi poate fi de folos, numai să vrea. Până să... (introduce o propoziţie temporală) Până să ajungă el, fata ajunsese acasă. Pentru ca să... = a) (introduce o propoziţie finală) Învăţ temeinic pentru ca să reuşesc la examen; b) (cu valoare copulativă) A plecat mulţumit, pentru ca să se întoarcă peste o oră din nou nedumerit. Fără să... = a) (introduce o propoziţie modală) A plecat fără să verse o lacrimă; b) (introduce o propoziţie concesivă) Fără să-mi fi spus cineva, am bănuit adevărul.lat. si.
Trimis de LauraGellner, 24.05.2007. Sursa: DEX '98

conj. de, şi. (Stai să mă aştepţi.)
Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime

ca să conjcţ.
Trimis de siveco, 10.05.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

în loc să loc. conjcţ.
Trimis de siveco, 06.01.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

péntru ca să loc. conjcţ.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

conjcţ. (în tempo rapid şi s- + cuvânt începător cu vocală: s-adun)
Trimis de siveco, 13.12.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

conj. 1) (semn al conjunctivului) Să mergem. 2) (introduce mai multe tipuri de propoziţii: subiective, predicative, atributive, completive, finale etc.) Trebuie să plec. Pare să fie om cumsecade. E cazul să începem lucrul. M-a rugat să-l vizitez. A ieşit să-l întâmpine. 3) (în locuţiuni conjuncţionale) Până să. Numai să. Fără să. /<lat. si
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

conj.1. (înv.) Dacă (funcţie condiţională); să eşti tu (Coresi). – 2. Pentru a (indică finalitatea) unde-i mîţa, să ne vadă? (Alecsandri). – 3. Semn al conjuctivului. – Mr., megl. să, si, istr. se. lat. sῑ (Puşcariu 1491; Tiktin; v. Grecu, Arhivele Olteniei, IV, 18). Cu al doilea sens, se poate substitui prin ca să. Funcţia condiţională a dispărut în sec. XVII. cf. săva.
Trimis de blaurb, 28.10.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.