volumetric


volumetric
VOLUMÉTRIC, -Ă, volumetrici, -ce, adj. Care se referă la determinarea volumului (I) unui corp. ♢ Analiză volumetrică = analiză pentru determinarea greutăţii unei substanţe prin măsurarea volumului soluţiei etalonate folosite pentru titrare. – Din fr. volumétrique.
Trimis de RACAI, 30.09.2003. Sursa: DEX '98

volumétric adj. → metric
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

VOLUMÉTRI//C volumetriccă (volumetricci, volumetricce) Care ţine de volumetrie; propriu volumetrei. ♢ Analiză volumetriccă analiză cantitativă a unei substanţe, efectuată prin determinarea volumului de reactiv folosit. [Sil. -me-tric] /< fr. volumetrique
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

VOLUMÉTRIC, -Ă adj. Referitor la determinarea volumelor. ♢ (chim.) Analiză volumetrică = analiză pentru determinarea volumului substanţelor care iau parte la o reacţie. [< fr. volumétrique].
Trimis de LauraGellner, 13.11.2005. Sursa: DN

VOLUMÉTRIC, -Ă adj. referitor la determinarea volumelor. o analiză volumetrică = analiză chimică pentru determinarea volumului substanţelor care iau parte la o reacţie. (< fr. volumétrique)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Volumetric — Vol u*met ric, a. [Volume + metric.] Of or pertaining to the measurement of volume. [1913 Webster] {Volumetric analysis} (Chem.), that system of the quantitative analysis of solutions which employs definite volumes of standardized solutions of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • volumetric — 1857, from volumeter (1829) + IC (Cf. ic) …   Etymology dictionary

  • volumetric — ► ADJECTIVE ▪ relating to the measurement of volume. DERIVATIVES volumetrically adverb …   English terms dictionary

  • volumetric — [väl΄yo͞o me′trik] adj. [< VOLUMETER + IC] of or based on the measurement of volume: also volumetrical volumetrically adv …   English World dictionary

  • volumetric — adjective Date: 1857 of, relating to, or involving the measurement of volume • volumetrically adverb …   New Collegiate Dictionary

  • volumetric — volumetrically, adv. volumetry /veuh looh mi tree/, n. /vol yeuh me trik/, adj. of or pertaining to measurement by volume. Also, volumetrical. [1860 65; VOLU(ME) + METRIC2] * * * …   Universalium

  • volumetric — adjective Pertaining to measurement by volume. See Also: volumetrics …   Wiktionary

  • volumetric — Relating to measurement by volume. * * * vol·u·met·ric .väl yu̇ me trik adj of, relating to, or involving the measurement of volume vol·u·met·ri·cal·ly tri k(ə )lē adv * * * vol·u·met·ric (vol″u metґrik) [volume + metric] pertaining to or… …   Medical dictionary

  • volumètric — vo|lu|mè|tric Mot Pla Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • volumetric — vol·u·met·ric || ‚vÉ‘ljÉ™ metrɪk /‚vÉ’ljÊŠ m adj. of or related to the measurement of volume …   English contemporary dictionary