întru


întru
ÎNTRU prep. (Mai ales urmat de "un", "o" etc., cu elidarea vocalei finale) În. I. (Introduce un complement circumstanţial de loc) 1. (Arată starea sau acţiunea în interiorul unui spaţiu) A locui într-un sat. 2. (Arată intrarea sau mişcarea în interiorul unui spaţiu) A intra într-o pădure. 3. (Arată direcţia sau ţinta mişcării) A se da într-o parte. II. (Introduce un complement circumstanţial de timp) 1. (Arată momentul, răstimpul, epoca în care se petrece o acţiune) Într-un timp scurt.loc. adv. (înv.) Întru-ntâi = la început. (înv.) Într-acea = în acel timp. 2. (Arată timpul cât durează o acţiune) Va plăti datoria într-un an.expr. Întru mulţi ani! = la mulţi ani! III. (înv.; introduce un complement circumstanţial de scop) Iese întru întâmpinarea musafirului. IV. (Introduce un complement circumstanţial de mod) A alerga într-un suflet.loc. adv. Într-adins = intenţionat, în mod voit. Întru câtva = în oarecare măsură. – v. (Introduce un complement circumstanţial instrumental) Este îmbrăcat într-o scurtă de piele. VI. (Introduce un complement circumstanţial de relaţie) A fi de acord întru totul cu cineva. VII. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri) Râul s-a prefăcut într-un pod de gheaţă. - lat. intro.
Trimis de valeriu, 13.07.2004. Sursa: DEX '98

într-acéea loc. adv.
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

într-acólo loc. adv.
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

într-adíns loc. adv.
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

într-aiúrea loc. adv.
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

într-ascúns loc. adv.
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

într-atât loc. adv.
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

într-atâta loc. adv.
Trimis de siveco, 24.11.2007. Sursa: Dicţionar ortografic

într-o prep. + art. sau + num.
Trimis de siveco, 13.11.2008. Sursa: Dicţionar ortografic

î́ntru prep.
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

Î́NTRU prep. 1) (exprimă un raport spaţial, concretizând interiorul unui spaţiu sau al unui obiect, direcţia) În. Lucrează într-un cabinet spaţios. 2) (exprimă un raport temporal, concretizând perioada de timp) Au plecat într-o duminică. 3) (exprimă un raport modal) Au strigat într-un glas.Într-un suflet în mare grabă. Într-adins în mod intenţionat; în mod voit. Într-o doară la întâmplare; la nimereală. 4) înv. (exprimă un raport final şi formează cu cuvintele pe care le introduce complemente circumstanţiale de scop) În. I-au venit într-ajutor. 5) (exprimă un raport instrumental) S-a îmbrăcat într-o rochie nouă. 6) (exprimă un raport transgresiv şi formează cu cuvintele pe care le introduce complemente indirecte sau atribute) Cenuşăreasa s-a transformat într-o prinţesă. /<lat. intro
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

întru prep. – În, înăuntru. – Mr. tru, megl. antru, istr. întru. lat. intrō (Puşcariu 894; Candrea-Dens., 887; REW 4514; DAR), cf. it., sp., port. (d)entro. La început se folosea în rom. în concurenţă cu în, ca în fr. en şi dans; a pierdut teren în faţa lui în (pe care, totuşi, l-a înlocuit complet în mr.). Astăzi se foloseşte cu acelaşi sens ca în, dar numai în expresii, şi mai ales înainte de un, o, îns, şi de adv. şi adj. care încep cu vocală: într’un ceas (în un ceas nu se foloseşte), într’o zi, într’atît, într’aiurea etc. Comp. dintru, prep. (din, de), cu de ca dintre de la între (indică provenienţa plecîndu-se de la un moment sau dintr-un spaţiu dat, în timp ce dintre indică provenienţa plecîndu-se de la mai multe obiecte de acelaşi fel: dintru început, de la început, faţă de dintre toţi, din toţi); pentru, prep. (ca să, indică scopul sau finalitatea; din, indică motivul sau cauza; faţă de, indică o comparaţie), cf. mr. pi(n)tru, cu p(r)e, sau direct din lat. per intrō (Candrea-Dens., 890; Pascu, I, 172); pentru ce, adv. (de ce?); pentru că, conj. (fiindcă); pentru să, conj, (înv., ca să); lăuntru (var. năuntru, mr. năuntru, nuntru, lîntru), s.n. (interior, parte internă), folosit mai ales în comp. (din lăuntru, dinăuntru, în lăuntru, înăuntru, înv., în străinătate); lăuntric, adj. (intern, interior; intim).
Trimis de blaurb, 05.01.2008. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.