capacitate


capacitate
CAPACITÁTE, capacităţi, s.f. 1. Volum al unui recipient. 2. Însuşirea de a fi încăpător; mărime care reprezintă cantitatea maximă de materii sau de energie pe care o poate acumula un corp, un sistem etc. ♢ Măsuri de capacitate = măsuri cu care se determină volumul lichidelor, al cereale lor etc. 3. Posibilitatea pe care o are un corp, un sistem etc. de a acumula o cantitate de materii sau de energie. 4. Posibilitatea de a lucra într-un domeniu, de a realiza ceva. ♦ Posibilitatea, însuşirea morală sau intelectuală a cuiva; aptitudine. ♦ Persoană capabilă. 5. Însuşirea de a face acte juridice valabile. – Din fr. capacité, lat. capacitas, -atis.
Trimis de valeriu, 09.09.2006. Sursa: DEX '98

Capacitate ≠ incapacitate
Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime

CAPACITÁTE s. 1. v. volum. 2. cubaj, volum. (capacitate a unei incinte.) 3. v. gabarit. 4. forţă, posibilitate, putere, putinţă, (înv.) puterinţă, puternicie. (capacitate de a face ceva.) 5. potenţial. (capacitate de muncă.) 6. v. facultate. 7. competenţă, destoinicie, pregătire, pricepere, seriozitate, valoare, vrednicie, (înv. şi pop.) hărnicie, (înv.) practică, volnicie. (Demonstrează o mare capacitate în...)
Trimis de siveco, 17.09.2007. Sursa: Sinonime

capacitáte s. f., g.-d. art. capacităţii; pl. capacităţi
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

CAPACIT//ÁTE capacitateăţi f. 1) Cantitate care poate încăpea într-un recipient. 2) tehn. Proprietate pe care o are un corp sau un sistem de a acumula o cantitate de materie sau de energie. capacitate termică. capacitate electrică. 3) Posibilitate de a realiza ceva într-un domeniu de activitate; aptitudine; facultate. capacitate de muncă. 4) Proprietate de pătrundere în esenţa lucrurilor; competenţă. [G.-D. capacităţii] /<fr. capacité, lat. capacitas, capacitateatis
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

CAPACITÁTE s.f. 1. Calitatea de a fi încăpător. ♦ Întindere sau mărime a unui lucru în raport cu ceea ce conţine sau poate conţine; conţinutul unui obiect (mai ales al unui vas). 2. Îndemânare, abilitate, aptitudine, forţă de a face ceva într-un anumit domeniu. ♦ Om destoinic, priceput; învăţat, savant. ♦ (În trecut) Examen pentru obţinerea titlului de profesor secundar. 3. Posibilitatea unui sistem tehnic sau a unui dispozitiv de a executa o operaţie, de a produce un efect sau de a suferi o transformare. 4. Drept, putere (legală) de a face un act. [cf. fr. capacité, lat. capacitas].
Trimis de LauraGellner, 30.11.2004. Sursa: DN

CAPACITÁTE s. f. 1. calitatea de a fi încăpător. ♢ întindere, mărime a unui lucru în raport cu ceea ce conţine; volum al unui recipient. 2. pricepere, abilitate, aptitudine de a face ceva. 3. calitate a celui care este capabil să înţeleagă sau să facă ceva. ♢ om destoinic, priceput; învăţat, savant. 4. (în trecut) examen pentru obţinerea titlului de profesor secundar. 5. proprietate a unui sistem tehnic de a executa o operaţie, de a produce un efect, de a suferi o transformare. 6. cantitatea de energie pe care o poate acumula un sistem fizic. 7. (jur.) drept, putere legală de a face un act. 8. obiectiv industrial sau economic cu un anumit profil; 9. examen la sfârşitul a opt clase elementare. (< fr. capacité, lat. capacitas)
Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Capacitate — Ca*pac i*tate (k[.a]*p[a^]s [i^]*t[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Capacitated}; p. pr. & vb. n. {Capacitating}.] To render capable; to enable; to qualify. [1913 Webster] By this instruction we may be capaciated to observe those errors. Dryden. [1913 …   The Collaborative International Dictionary of English

  • capacitate — index empower, enable Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • capacitate — [kə pas′ətāt΄] vt. capacitated, capacitating [ CAPACIT(Y) + ATE1] Rare to prepare, fit, or qualify …   English World dictionary

  • capacitate — transitive verb ( tated; tating) Date: 1657 1. archaic to make capable 2. to cause (sperm) to undergo capacitation …   New Collegiate Dictionary

  • capacitate — capacitation, n. /keuh pas i tayt /, v.t., capacitated, capacitating. to make capable; enable. [1645 55; CAPACIT(Y) + ATE1] * * * …   Universalium

  • capacitate — verb a) To make capable. b) To alter sperm to allow to fertilize eggs …   Wiktionary

  • capacitate — ca·pac·i·tate ə .tāt vt, tat·ed; tat·ing to cause (sperm) to undergo capacitation …   Medical dictionary

  • capacitáte — s. f., g. d. art. capacitäţii; pl. capacitäţi …   Romanian orthography

  • capacitate — ca pac·i·tate || teɪt v. give capacity; accommodate …   English contemporary dictionary

  • capacitate — verb 1》 formal or archaic make capable or legally competent. 2》 (be capacitated) Physiology (of spermatozoa) undergo changes inside the female reproductive tract enabling them to penetrate and fertilize an ovum. Derivatives capacitation noun …   English new terms dictionary