dramatic


dramatic
DRAMÁTIC, -Ă, dramatici, -ce, adj. 1. Care ţine de dramă sau de teatru, privitor la dramă sau la teatru. ♢ Artă dramatică = ansamblu de principii privitoare la interpretarea (interpreta) şi la punerea în scenă a unui spectacol, a unei piese. Artist dramatic = actor. Genul dramatic = gen literar care cuprinde opere scrise pentru a fi reprezentate (reprezenta) pe scenă. ♦ (Despre vocea cântăreţilor) Care are o sonoritate amplă, intensă, capabilă să exprime situaţii zbuciumate, de tensiune. 2. fig. (Despre întâmplări, împrejurări, situaţii, momente etc.) Bogat în contraste şi în conflicte; zguduitor, impresionant. ♢ (Substantivat, n.) Dramaticul unei situaţii. – Din fr. dramatique, lat. dramaticus.
Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DEX '98

DRAMÁTIC adj. v. impresionant, zguduitor.
Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime

dramátic adj. m., pl. dramátici; f. sg. dramátică, pl. dramátice
Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic

DRAMÁTI//C1 dramaticcă (dramaticci, dramaticce) 1) Care ţine de dramă; propriu dramei. Operă dramaticcă. Conflict dramatic. 2) (despre circumstanţe, situaţii etc.) Care vădeşte dramatism; cu manifestări de dramatism; zguduitor. Culminaţie dramaticcă. /<fr. dramatique, lat. dramaticus
Trimis de siveco, 22.10.2006. Sursa: NODEX

DRAMÁTIC2 n. Caracter plin de dramatism al unei situaţii. /<fr. dramatique, lat. dramaticus
Trimis de siveco, 22.08.2004. Sursa: NODEX

DRAMÁTIC, -Ă adj. 1. Care ţine de dramă sau de teatru. ♢ Gen dramatic = gen literar care cuprinde operele în care ideile şi sentimentele, ducând la desfăşurarea unui conflict între personaje, sunt prezentate dinamic pe scenă; cronică dramatică = prezentare (analitică) a unei reprezentaţii teatrale; artă dramatică = arta şi teoria punerii în scenă şi interpretării operelor dramatice. ♦ (Despre voci) Care se caracterizează printr-o sonoritate colorată şi plină de gravitate, dar având o mobilitate limitată. 2. (fig.) Bogat în contraste, în conflicte; care se desfăşoară dinamic în faţa noastră; zguduitor, emoţionant. [cf. fr. dramatique, it. dramatico, lat. dramaticus].
Trimis de LauraGellner, 21.05.2006. Sursa: DN

DRAMÁTIC, -Ă adj. 1. referitor la dramă, la teatru. ♦ gen dramatic = gen literar care cuprinde opere scrise în dialog, în care ideile şi sentimentele, ducând la desfăşurarea unui conflict între personaje, sunt prezentate dinamic pe scenă; cronică dramatică = prezentare (analitică) a unei reprezentaţii teatrale; artă dramatică = arta şi teoria punerii în scenă şi interpretării operelor dramatice; dramă (2). ♦ (despre voci) care se caracterizează printr-o sonoritate colorată şi plină de gravitate, dar având o mobilitate limitată. 2. (fig.; despre întâmplări, situaţii etc.) bogat în contraste, în conflicte; zguduitor, impresionat. (< fr. dramatique, lat. dramaticus, gr. dramatikos)
Trimis de raduborza, 12.04.2009. Sursa: MDN

Dicționar Român. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dramatic — dramatic, theatrical, dramaturgic, melodramatic, histrionic are not close synonyms although all imply special reference to plays as performed by actors or to the effects which are produced by acted plays. Dramatic basically denotes relationship… …   New Dictionary of Synonyms

  • Dramatic — Dra*mat ic (dr[.a]*m[a^]t [i^]k), Dramatical Dra*mat ic*al (dr[.a]*m[a^]t [i^]*kal), a. [Gr. dramatiko s, fr. dra^ma: cf. F. dramatique.] Of or pertaining to the drama; as, dramatic arts. [WordNet sense 3] [1913 Webster] 2. suitable to or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Dramatic — may refer to: Drama, a literary form involving parts for actors Dramatic, a voice type classification in European classical music, describing a specific vocal weight and range at the lower end of a given voice part Dramatic soprano, a strong… …   Wikipedia

  • dramatic — 1580s, from L.L. dramaticus, from Gk. dramatikos pertaining to plays, from drama (gen. dramatos; see DRAMA (Cf. drama)). Meaning full of action and striking display, fit for a drama is from 1725. Dramatic irony is recorded from 1907. Related:… …   Etymology dictionary

  • dramatic — ► ADJECTIVE 1) relating to drama. 2) sudden and striking: a dramatic increase. 3) exciting or impressive. 4) intended to create an effect; theatrical. DERIVATIVES dramatically adverb …   English terms dictionary

  • dramatic — [drə mat′ik] adj. [LL dramaticus < Gr dramatikos] 1. of or connected with drama 2. a) having the characteristics of a drama, esp. conflict; like a play b) filled with action, emotion, or exciting qualities; vivid, striking, etc. c) great,… …   English World dictionary

  • dramatic — index histrionic, moving (evoking emotion), potent Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • dramatic — англ. [дрэма/тик] drammatico ит. [драмма/тико] dramatique фр. [драмати/к] dramatisch нем. [драма/тиш] драматично, драматически …   Словарь иностранных музыкальных терминов

  • dramatic — [adj] exciting, moving affecting, breathtaking, climactic, comic, effective, electrifying, emotional, expressive, farcical, histrionic, impressive, melodramatic, powerful, sensational, startling, striking, sudden, suspenseful, tense, theatrical,… …   New thesaurus

  • dramatic — dra|mat|ic [drəˈmætık] adj 1.) great and sudden dramatic change/shift/improvement ▪ Computers have brought dramatic changes to the workplace. dramatic increase/rise/fall/drop/reduction etc ▪ Universities have suffered a dramatic drop in student… …   Dictionary of contemporary English