interj. (pop.) Termen cu care cineva se adresează la ţară unei persoane de sex feminin. [var.: fa interj.] – Scurtat din fa[tă] şi influenţat de .
Trimis de ana_zecheru, 10.01.2008. Sursa: DEX '98

v. fa
Trimis de siveco, 08.03.2009. Sursa: Dicţionar ortografic

interj. – Formulă generică de adresare pentru femei; fato, femeie. – var. fa, făi. Origine incertă. După Puşcariu 588, Tiktin, REW 3273, DAR şi Scriban, ar fi abreviere de la fată, prin analogie cu . Pare mai probabilă der. de la fie, dialectal fiiă, cf. forma înv. fă-sa "fie-sa" citată de Scriban. Iordan, BF, VII, 254, propune drept etimon foemina, care pare mai puţin probabilă. Cuvînt cunoscut în Munt., Mold. şi Bucov. (ALR, I, 199); în Mold. mai ales fa. Curent la ţară, se consideră vulgarism în limba literară.
Trimis de blaurb, 13.09.2007. Sursa: DER

Dicționar Român. 2013.